Τo 50% των Γερμανών πιστεύουν ότι η Γερμανία μαζί με άλλα πρόθυμα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να δεχθεί πρόσφυγες από τον κατεστραμμένο καταυλισμό της Μόριας, σύμφωνα με έρευνα την οποία διεξήγαγε το Ινστιτούτο Forsa για λογαριασμό των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv.

Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων σε αυτή την έρευνα (34%) πιστεύει ότι η Γερμανία πρέπει να δέχεται πρόσφυγες μόνο εάν υπάρχει πανευρωπαϊκή κατανομή. Μόνο μια μειοψηφία (15%) είναι γενικά κατά της υποδοχής προσφύγων στη Γερμανία.

Η έγκριση για την υποδοχή προσφύγων είναι υψηλότερη στα δυτικά της Γερμανίας (62%) και μικρότερη στα ανατολικά (49%)

Αρκετά ομοσπονδιακά κρατίδια και δήμοι είχαν ήδη προσφερθεί να υποδεχθούν πρόσφυγες πριν από μήνες, αλλά δεν τους επιτρέπεται να το πράξουν χωρίς τη συγκατάθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το 60% των ερωτηθέντων είναι της άποψης ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να το αποδεχθεί, ενώ το 34% τάσσεται εναντίον. Η έγκριση είναι υψηλότερη στα δυτικά κρατίδια (62%) και μικρότερη στα ανατολικά (49%).

Το 59% των πολιτών πιστεύει ότι η εφάπαξ υποδοχή προσφύγων θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, ενώ το ένα τρίτο (33%) δεν το πιστεύει.
Το 11% των πολιτών πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να συμφωνήσει σε μια κοινή πολιτική για τους πρόσφυγες

Επίσης, μόνο το 11% των πολιτών πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να συμφωνήσει σε μια κοινή πολιτική για τους πρόσφυγες τα επόμενα χρόνια.

Η συντριπτική πλειοψηφία (82%) πιστεύει ότι η ΕΕ δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση στο άμεσο μέλλον.

Το ένα τρίτο των πολιτών (37%) είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο με την προσφυγική πολιτική του μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία.

Το 39% είναι μάλλον δυσαρεστημένο και το 22% είναι πολύ δυσαρεστημένο.

Οι Ανατολικογερμανοί (33%) είναι πιο δυσαρεστημένοι από τους Δυτικογερμανούς (20%).