Τήλος: Το ελληνικό νησί με το «μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο»

450

«Η Τήλος είναι έχει καταφέρει να είναι το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης παγκοσμίως και αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει όλους με ελπίδα», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen, η Τήλος πρόκειται να μετατραπεί στο πρώτο «πράσινο» νησί παγκοσμίως, με μηδενικά οικιακά απορρίμματα, ενώ ήδη έχει καταφέρει να ανακυκλώνει σε ποσοστό 86%.

Από τον Δεκέμβριο του 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, μοιράστηκαν τσάντες και δοχεία σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι ξεκίνησαν να χωρίζουν τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα και μη ανακυκλώσιμα.

Τα απορρίμματα συλλέγονται τρεις με τέσσερεις φορές την εβδομάδα από το κάθε σπίτι, με φορτηγά της εταιρείας και καταλήγουν στο „3Κ“, τη μονάδα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων Polygreen, όπου γίνεται η διαλογή σε 25 ρεύματα, ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό καταλήγει σε επεξεργασία για ενεργειακή αξιοποίηση.

Σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία κατά πλειοψηφία αγκάλιασε το εγχείρημα, το οποίο αναμένεται σύντομα να φθάσει σε ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 90%.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Σκρέκας στην εκπαίδευση των πολιτών και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ενώ επεσήμανε την αξία της πρωτοβουλίας σε επίπεδο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ήδη η Τήλος πρωτοπορεί σε ζητήματα αειφορίας, αφού το 100% σχεδόν των ενεργειακών αναγκών καλύπτονται από ΑΠΕ.

Τα οφέλη του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

– Κλείνουν οι χώροι ταφής απορριμμάτων. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για το 2030, που προβλέπει τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής στο 10%.

– Με τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση, εμπλουτίζονται τα εδάφη που απειλούνται με ερημοποίηση.

– Εξασφαλίζεται πολύ υψηλό ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης.

– Εξοικειώνονται οι κάτοικοι, οι μαθητές και οι επιχειρήσεις του νησιού με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

– Προάγεται ένα νέο, πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.