Ευρωπαϊκή συμφωνία για έναν κοινό φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

336

Σύμφωνο με την πρόταση που είχε υποβάλει η Κομισιόν στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υιοθέτηση ενός κοινού φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Σημειώνεται πως η πρόταση είχε προκαλέσει την αντίδραση τεχνολογικών εταιρειών, καθώς υποστήριζαν ότι με αυτό τον τρόπο θα πληγεί ο ανταγωνισμός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, είχε προτείνει η USB-C να καταστεί η πρότυπη θύρα για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα, τα tablets, τις φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός.  Παράλληλα, η Επιτροπή είχε προτείνει το διαχωρισμό της πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

H απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου σήμερα Τετάρτη, τα κράτη – μέλη συμφώνησαν σε διαπραγματευτική εντολή για την πρόταση κοινού φορτιστή με στόχο τη διασφάλιση των καταναλωτών ώστε να μην χρειάζεται πλέον να αγοράζουν νέο φορτιστή κάθε φορά που αγοράζουν ένα νέο κινητό και ότι όλες οι συσκευές θα μπορούν να επαναφορτιστούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο φορτιστή.

Όπως αναφέρεται, η πρόταση θα διευκολύνει τους καταναλωτές καθώς η πώληση φορτιστών θα αποδεσμευτεί από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, έτσι ώστε να μη συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα νέος φορτιστής κατά την αγορά νέας συσκευής. Αυτό θα μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά και την απόρριψη φορτιστών.

Η απόφαση εγκρίθηκε από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κρατών – μελών της ΕΕ(Coreper) και θα επιτρέψει στην Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.