Πως τα πλαστικά φτάνουν στη Μεσόγειο

596

«Στη Μεσόγειο καταλήγουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 3.760 τόνοι πλαστικών, υπολογίζουν Έλληνες ωκεανογράφοι στο Journal Frontiers in Marine Science.

Οι επιστήμονες παρουσιάζουν μοντέλο που καταγράφει το ταξίδι των πλαστικών από παράκτιες πόλεις και εκβολές ποταμών στις θάλασσες», σημειώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Ο μακρύς δρόμος των πλαστικών απορριμμάτων»: Η εφημερίδα επισημαίνει: «Το που καταλήγουν τα πλαστικά δεν εξαρτάται μόνο από τα ρεύματα, τον αέρα, αλλά και από το λεγόμενο Biofouling.

Όπως στο κάτω μέρος των πλοίων, έτσι και στα πλαστικά προσκολλώνται μικροοργανισμοί που τραβούν με το βάρος τους τα συνθετικά απορρίμματα στο βυθό ή σε ένα συγκεκριμένο βάθος. Το 84% των πλαστικών όμως ξεβράζονται στις ακτές. Οι έλληνες επιστήμονες επισημαίνουν ότι το μοντέλο τους δεν λαμβάνει υπόψη τα πλαστικά που καταλήγουν στο πεπτικό σύστημα των ψαριών και κατά συνέπεια στο πιάτο μας»