Για μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της πανδημίας, υπεύθυνα για τους κανονισμούς ήταν τα 16 κρατίδια της Γερμανίας . Εν μέσω κριτικής και χάους όμως, τα ηνία αναλαμβάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας – αλλά αυτό θα κάνει τη διαφορά;

Στις αρχές Μαρτίου, με την αύξηση των κρουσμάτων στη Γερμανία, έγινε μια συμφωνία που φάνηκε να σηματοδοτεί μια πιθανή έξοδο από το lockdown. Κάθε ένα από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας θα μπορούσε να ανοίξει σταδιακά ανάλογα με των αριθμό των κρουσμάτων – αλλά θα έπρεπε να υπάρξει μια “ δικλείδα ασφαλείας “ σε περίπτωση που τα κρούσματα σε μεμονωμένες περιοχές υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο.

Ωστώσο η πίεση στα κρατίδια ώστε να μην υποχωρήσουν στο άνοιγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το φρένο έκτακτης ανάγκης δεν εφαρμόστηκε σε πολλά μέρη, ακόμη και όταν οι αριθμοί το απαιτούσαν.

Τώρα, μετά από εβδομάδες περαιτέρω διαφωνίας, οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές κυβερνήσεις συμφώνησαν σε μια τροποποίηση του νόμου περί προστασίας των λοιμώξεων της Γερμανίας , ο οποίος διέπει τον έλεγχο της πανδημίας. Σύμφωνα με την τροπολογία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα είναι πλέον σε θέση να επιβάλλει μονομερώς περιορισμούς σε περιοχές με υψηλά ποσοστά μόλυνσης.

Μετά το δίδαγμα που αντλήθηκε από την τελευταία φορά που η χώρα κυβερνήθηκε από μια ενιαία κεντρική εξουσία – το ναζιστικό κόμμα – τα ημι-αυτόνομα ομοσπονδιακά κράτη θεωρήθηκαν αναπόσπαστα στη γερμανική ταυτότητα. Το μεταπολεμικό σύνταγμα έδωσε ευρείες εξουσίες στα ομοσπονδιακά κράτη. 

Αυτό έχει γίνει όλο και πιο σημαντικό σε μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας. Παρόλο που το γερμανικό σύνταγμα ή ο βασικός νόμος καθιστά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπεύθυνη για „μέτρα κατά των νόσων που είναι επικίνδυνα για το κοινό ή μεταδοτικά“, σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του νόμου περί προστασίας των λοιμώξεων, τα κράτη εξουσιοδοτούνται να θεσπίζουν και να επιβάλλουν μέτρα πανδημικής προστασίας. Ακόμη και μετά την πιο πρόσφατη τροποποίηση του νόμου τον Νοέμβριο του 2020, τα ομοιόμορφα ομοσπονδιακά μέτρα είναι κάτι που «πρέπει να επιδιώκουμε» – τίποτα περισσότερο.