Βαυαρικό Διοικητικό Δικαστήριο ανέστειλε την απαγόρευση του αλκοόλ σε δημόσιους χώρους που εκδόθηκε λόγω Covid 19. Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας των λοιμώξεων, μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να επιβληθεί μόνο σε ορισμένες τοποθεσίες.

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαυαρίας (BayVGH) δέχθηκε την επείγουσα αίτηση από κάτοικό του Ρέγκενσμπουργκ, όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο. Στο γερμανικό νόμο για την προστασία των λοιμώξεων, παρέχεται η δυνατότητα απαγόρευσης της κατανάλωσης αλκοόλ, υποστήριξαν οι δικαστές, αλλά μόνο σε ορισμένα σημεία. Επομένως, μια κυβέρνηση δεν πρέπει γενικά να την επιβάλλει, όπως στη Βαυαρία παντού. Η διάταξη απαγόρευσης του αλκοόλ σε όλους τους δημόσιους χώρους της Ελεύθερης Πολιτείας της Βαυαρίας υπερβαίνει επομένως τη νομική αρχή. Συνεπώς, το αντίστοιχο βαυαρικό διάταγμα αναστέλλεται, τουλάχιστον έως ότου ληφθεί απόφαση στην κύρια δίκη.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο ενάγων ήθελε να ανατρέψει περαιτέρω μέτρα κατά του Covid 19, αλλά χωρίς αποτέλεσμα: οι περιορισμοί επαφής για ένα άτομο εκτός του νοικοκυριού του, παραμένουν σε ισχύ. Αυτά καλύπτονται από τον νόμο περί προστασίας των λοιμώξεων, ο οποίος είναι επαρκώς καθορισμένος και αναλογικός ενόψει της τρέχουσας πανδημίας. Όταν οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία είναι κλειστά, δεν είναι σαφές εάν αυτό είναι αναλογικό λόγω της έλλειψης εξαιρέσεων για υπηρεσίες παράδοσης και συλλογής. Μέχρι να ληφθεί απόφαση για το κύριο ζήτημα, ωστόσο, το δημόσιο συμφέρον για τον περιορισμό της πανδημίας υπερτερεί του ατομικού συμφέροντος του αιτούντος. Το δικαστήριο δεν σχολίασε το ζήτημα του ορίου των 15 χιλιομέτρων για εκδρομές γιατί ο αιτών δεν επηρεάζεται από τον κανονισμό, δεδομένου ότι στο Ρέγκενσμπουργκ ο κανόνας δεν ισχύει και έτσι δικαιολογείτε . Ωστόσο, η Γερουσία δεν έκανε καμία δήλωση σχετικά με τη νομιμότητα του κανονισμού.