Έρευνα διαπίστωσε, ότι όσο ισχυρότερος είναι ο ρατσισμός μέσα από ρητές ή σιωπηρές συμπεριφορές, τόσο περισσότερα είναι τα κρούσματα κορονοϊού.

Η πανδημία της COVID-19 έχει πλήξει όλους τους ανθρώπους, αλλά όχι απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο. Οι επιστήμονες απέδειξαν ότι οι φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες είναι πιο πιθανό να νοσηλευτούν ή και να πεθάνουν από τον κορονοϊό, σε σύγκριση με τους λευκούς. Εξηγώντας αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι συχνά, τα πρότυπα στην κοινωνία ωφελούν τους λευκούς, σε αντιθέση με τις φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες.

Αυτά τα πρότυπα αντικατοπτρίζουν τον συστημικό ρατσισμό ή τον θεσμικό ρατσισμό. Όπως εξηγεί η Mary Frances, ανώτερη λέκτορας Πολιτισμικών Σπουδών, αναφέρονται „στο πώς οι ιδέες της λευκής ανωτερότητας προσλαμβάνονται στην καθημερινή σκέψη σε επίπεδο συστημάτων: εξετάζοντας τη μεγάλη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας, παρά κοιτάζοντας τις αλληλεπιδράσεις ένας προς έναν“.

Ρατσισμός και κορονοϊός

Σχετική έρευνα στις ΗΠΑ διαπίστωσε, σύμφωνα με το mic, ότι ακόμη και αφού λάβουμε υπόψη την υγεία και τα δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων μιας περιοχής, ρητές και σιωπηρές ρατσιστικές συμπεριφορές σχετίζονται με τα κρούσματα κορονοϊού. Όσο ισχυρότερος είναι ο ρατσισμός, τόσο περισσότερες περιπτώσεις COVID-19 κατέγραψε η εκάστοτε περιοχή.

Επιπλέον, η σχέση μεταξύ του ρατσισμού και των περιπτώσεων COVID-19 ήταν ισχυρότερη όταν οι περιοχές είχαν μεγάλο αριθμό μαύρων κατοίκων.

Εν ολίγοις, ο ρατσισμός εντοπίζεται και σε επίπεδο νομού, με εμφανή αποτελέσματα που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και τον νέο κορονοϊό.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Όταν οι ρατσιστικές συμπεριφορές εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο, αντικατοπτρίζουν τις συστημικές μορφές ρατσισμού. Δείχνουν τις βαθύτερες προκαταλήψεις που είναι ενσωματωμένες στην κοινωνία. Οι συστημικές μορφές ρατσισμού είναι εκείνες όπου οι αξίες και οι δημόσιες πολιτικές ευνοούν τους λευκούς εν συγκρίσει με τις φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες. Οι φυλετικές ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία, την ποιοτική εκπαίδευση, την ασφαλή στέγαση, τον πλούτο και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης είναι μόνο μερικοί δείκτες.

Έχει ήδη αποδειχθεί στο παρελθόν πως ο ρατσισμός σε επίπεδο νομού συνδέεται άμεσα με την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών θνησιμότητας και της υγείας των βρεφών, κάτι που φυσικά σχετίζεται με τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις θεωρίες συνωμοσίας που ευδοκιμούν μεταξύ των οπαδών ρατσιστικών ή ακροδεξιών θέσεων.