Οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ενώσεις και τα ιδρύματα που επηρεάζονται από το κλείσιμο του Νοεμβρίου, υποστηρίζονται από μια «έκτακτη οικονομική βοήθεια», τη λεγόμενη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Εκείνοι που επηρεάζονται λαμβάνουν βοήθεια γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία – με τη μορφή επιχορηγήσεων του 75% αντίστοιχου του εισοδήματος του Νοεμβρίου 2019, σε καθημερινή βάση για τη διάρκεια του κλείσιμου που σχετίζεται με το COVID. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν άμεσως. Το νωρίτερο τον Ιανουάριο θα πληρωθεί το βοήθημα. Πληροφορίες γύρο απο το Novemberhilfe θα βρείτε εδώ.

Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τον μέσο όρος μηνιαίο εισόδημα του 2019 ως συγκριτικό ποσό. Στην περίπτωση των αιτούντων που ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μετά τις 31 Οκτωβρίου 2019, θα γίνει σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020.

Οι αιτήσεις για ενίσχυση του Νοεμβρίου μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.