Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ο διαγωνισμός για τη δεύτερη φάση παράδοσης προστατευτικών μασκών στα σχολεία είναι στον αέρα.

Φτάσαμε στα μέσα του Νοέμβρη αλλά το δεύτερο πακέτων μασκών από την Πολιτεία δεν έχει μοιραστεί ακόμα στα σχολεία.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο με ανακοίνωσή του, ο σχετικός διαγωνισμός καθυστερεί λόγω έλλεψεις δικαιολογητικών και εγγράφων διευκρινίσεων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Με αφορμή ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την προμήθεια 2.570.000 μασκών για τα σχολεία, συνολικού ποσού 2.523.065 ευρώ και την ενημέρωση που – κατά δήλωσή του – έλαβε ο δημοσιογράφος του σταθμού από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος υποδεικνύοντας ως υπαίτιο για την καθυστέρηση το Ελεγκτικό Συνέδριο, οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού υποβλήθηκε στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 27.10.2020, το οποίο αφού εξέτασε την υπόθεση κατά προτεραιότητα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα, αναγκάστηκε να αναβάλει την κρίση του λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και εγγράφων διευκρινίσεων για τις επιμέρους διαδικασίες, όπως την εκτέλεση των προηγούμενων συμβάσεων, την κατακύρωση, τον τρόπο προμήθειας και κατανομής των μασκών κ.α., στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.