Μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη αξία της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίου αφορά την δημιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών σε σχολεία και καταστήματα κράτησης, με επωφελούμενους 1795 μαθητές Ρομά και 550 κρατούμενους μαθητές.

Σε καιρούς που η φοβία του διαφορετικού και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν μείζονα κοινωνικά προβλήματα η γνώση και το βιβλίο , μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο. Αυτό τον δρόμο «δείχνει» η Ελληνική Λέσχη Βιβλίου που μέσω της προγράμματος Αctive citizens fund δημιουργεί δανειστικές βιβλιοθήκες για μαθητές Ρομά αλλά και μαθητές που βρίσκονται στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων.

Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία 17 δανειστικών βιβλιοθηκών σε 11 σχολεία με μαθητές Ρομά και σε 6 σχολεία καταστημάτων κράτησης. Συνολικά θα επωφεληθούν 1795 μαθητές Ρομά και 550 κρατούμενοι μαθητές. Τα σχολεία στα οποία δημιουργούνται οι βιβλιοθήκες είναι το 2ο Δημοτικό Ζεφυρίου το 2ο, 9ο και 6ο Άνω Λιοσίων, 2ο και 6ο Αγίας Βαρβάρας το 7ο, 6ο και 11ο Ασπροπύργου όπως και το 23ο και 16ο Αχαρνών. επίσης τα δημοτικά σχολεία στα καταστήματα κράτησης Κομοτηνής, Ναυπλίου, Γρεβενών, Κορίνθου, Αυλώνα και Θήβας.

Όπως αναφέρουν οι οργανωτές του εγχειρήματος «το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Την διαχείριση του προγράμματος για την Ελλάδα έχουν από κοινού αναλάβει το Solidarity Now και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.