Το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού έχει φέρει νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα για τις περιπτώσεις καραντίνας ή όταν μια επιχείρηση κλείνει για απολύμανση.

Πέρα από τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα για την Αττική- που προβλέπουν μεταξύ άλλων υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα- υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, τι ισχύει πλέον για την άδεια ειδικού σκοπού, για τους γονείς.

Σε ερωτήματα όπως αυτό απάντησαν ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος και η δικηγόρος- δημοσιολόγος Θεοδώρα Γεωργίου, στο iefimerida.

Σε ό,τι αφορά στην άδεια ειδικού σκοπού, που θεσμοθετήθηκε όταν έκλεισαν τα σχολεία τον περασμένη Μάρτιο, αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο για το δημόσιο η δυνατότητα της ειδικής άδειας των 2+1+1 ημερών. Όταν δηλαδή το κόστος επιμερίζεται κατά τα 2/4 στον εργοδότη, κατά το 1/4 στο Κράτος και κατά το 1/4 στον εργαζόμενο μέσω της κανονικής του άδειας.

«Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησης της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Για τον τρόπο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού ισχύουν οι οδηγίες που έχει δώσει η Υπηρεσία μας με προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους στο πλαίσιο εφαρμογής της άδειας αυτής», αναφέρει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Πώς αναπληρώνεται ο χρόνος απουσίας του εργαζόμενου που τίθεται σε καραντίνα

Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό 7 ή 14 ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού δύναται κατά προτεραιότητα να καθορίσει με απόφασή του την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εργασίας από τον εργαζόμενο ή σε περίπτωση ανέφικτης εφαρμογής της, έχει τη δυνατότητα να απασχολεί τον εργαζόμενο πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά 1 ώρα ημερησίως, χωρίς αμοιβή και σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεως των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ‘ οίκον.

Χορηγείται γονική άδεια σε περίπτωση νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό;

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των τέκνων τους, ανεξαρτήτως μάλιστα ηλικίας αυτών, καθώς και γονείς ατόμων με αναπηρία, χωρίς επίσης περιορισμό ηλικίας, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω ασθένειας τέκνων για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον κριθεί απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας του τέκνου. Η ειδική άδεια χορηγείται επιπλέον προς άλλες άδειες που αφορούν ασθένεια τέκνου, ενώ κατά τη διάρκεια της λαμβάνουν αποδοχές κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.

Κλείνει το σχολείο λόγω κρούσματος κορωνοϊού. Δικαιούται άδεια ο εργαζόμενος γονέας; Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον η άδεια ειδικού σκοπού, στην περίπτωση που κλείσει το σχολείο λόγω κρούσματος κορωνοϊού ο γονέας δύναται να κάνει χρήση μόνο της άδειας αναψυχής ή της άδειας άνευ αποδοχών με την αντίστοιχη συναίνεση του εργοδότη.

Καταβάλλονται οι αποδοχές των εργαζομένων σε περίπτωση κλεισίματος του εργασιακού χώρου λόγω κορωνοϊού;

Σε περίπτωση απολύμανσης του εργασιακού χώρου, οι μισθοί καταβάλλονται κανονικά καθώς η απολύμανση δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας αλλά παρεπόμενη υποχρέωση του εργοδότη, η οποία απορρέει από την κύρια υποχρέωση αυτού για τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και πρόνοιας.

Τι προβλέπεται για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα;

Ο εργαζόμενος δύναται να ζητήσει να εργαστεί από το σπίτι και σε ενδεχόμενη αδυναμία παροχής τηλεργασίας, εργάζεται back office, δηλαδή χωρίς επαφή με το κοινό. Αν δεν είναι ούτε αυτό εφικτό, αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας του.

Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων Άτομα υψηλού κινδύνου

1.1.1. ‚Ατομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.2. ‚Ατομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.3. ‚Ατομα με διάγνωση νεοπλασίας που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
1.1.4. ‚Ατομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
1.1.5. ‚Ατομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ‘ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.1.6. ‚Ατομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μία ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
1.1.7. ‚Ατομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.1.9. ‚Ατομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.1.10. ‚Ατομα με βαριά καρδιοπάθεια ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.1.11. ‚Ατομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

1.2.1. ‚Ατομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1.2.2. ‚Ατομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
1.2.3. ‚Ατομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.
1.2.4. ‚Ατομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
1.2.5. ‚Ατομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
1.2.6. ‚Ατομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
1.2.7. ‚Ατομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή.
1.2.8. ‚Ατομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
1.2.9. ‚Ατομα με μεταμόσχευση ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1.1-1.1.4.

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.