Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και τα 50 λεωφορεία συνολικά θα πρέπει να φτάσουν στη μητρόπολη της Βόρειας Ελλάδας.

„Είναι μια υπέροχη στιγμή για συνεργασία μεταξύ των 2 πόλεών ,σε δύσκολους καιρούς κι εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης, για τη δημιουργία θετικού κλίματος και την υγεία στην Ευρώπη“, δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος της Λειψίας Ulrich Hörning.

Μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, δήμαρχο Θεσσαλονίκης, απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την περαιτέρω παράδοση των οχημάτων πριν από λίγες ημέρες και συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Στη συνάντηση των τοπικών πολιτικών, συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η εκπαίδευση και τα κοινωνικά θέματα.

Η δωρεά των 50 λεωφορείων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γερμανική-Ελληνική Συνέλευση (DGV) που όχι μόνο ενισχύει την υποδομή στην πόλη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ενισχύει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων. Οι σχέσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λειψίας κρατάνε από το 1984.