Νέες παραγγελίες ύψους 27.000.000 ευρώ έλαβε η εισηγμένη εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ από το γερμανικό στρατό για την επόμενη τετραετία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα είδη που θα παράγει, είναι ειδικοί φoριαμοί διαφόρων τύπων, απλά και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθ‘ ύψος γραφεία, συρταριέρες και αξεσουάρ. Με τις νέες παραγγελίες, ο ΔΡΟΜΕΑΣ καθίσταται βασικός προμηθευτής του γερμανικού στρατού σε έπιπλα γραφείου, ερμάρια κ.λ.π..

Σημειώνεται ότι όλα τα είδη συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του γερμανικού στρατού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ανεκτέλεστο έργο ανέρχεται στα 45.000.000 ευρώ ενώ η εταιρεία αναμένει το επόμενο δίμηνο, αποτελέσματα διαγωνισμών διαφόρων φορέων ύψους περίπου 35.000.000 ευρώ. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2020 οι πωλήσεις της εταιρείας θα είναι αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2019 με ανάλογα θετικά αποτελέσματα και αυτό, παρά την σημαντική μείωση της εσωτερικής αγοράς λόγω COVID-19. Το 2021 και τα επόμενα χρόνια, προβλέπει επίσης, ετήσια αύξηση των πωλήσεων καθώς και ανοδικά αποτελέσματα κερδοφορίας.

Στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία τονίζει: «Οι συνεχόμενες και ολοένα μεγαλύτερες επιτυχίες του ΔΡΟΜΕΑ σε διαγωνιστικές διαδικασίες από το 2009 και μετά επιβεβαιώνουν τη σωστή στρατηγική επιλογή της διοίκησης να επενδύσει σε καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα την περίοδο 2001-2009. Η διοίκηση του ΔΡΟΜΕΑ, ευχαριστεί το διοικητικό, τεχνικό και προσωπικό παραγωγής για την αφοσίωση, εμπιστοσύνη και προσπάθεια που κατέβαλε κατά τη δεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς και για την πρόσφατη θετική ανταπόκρισή του στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Μ.Τσιβ.