Πότε και πού τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση οινοπνεύματος, ποιες κυρώσεις υπάρχουν; Το γενικό διάταγμα για την απαγόρευση της νυκτερινής κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους και περιορισμούς πωλήσεων εκδόθηκε στις 27 Αυγούστου 2020. Οι κανονισμοί αυτής της απόφασης τίθενται σε ισχύ, όταν επιτευχθεί μια τιμή 35 σε διάστημα 7 ημερών στην περιοχή του Μονάχου.

Το ποσοστό επίπτωσης περιγράφει πόσα άτομα ανά 100.000 του πληθυσμού μολύνθηκαν πρόσφατα με SARS-CoV-2 για περίοδο επτά ημερών. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, η τιμή επίπτωσης 7 ημερών ήταν ακριβώς κάτω από το 35.

Οι νέοι κανονισμοί για την απαγόρευση οινοπνεύματος ισχύουν για επτά ημέρες μετά την έναρξη ισχύος τους. Η ημέρα δημοσίευσης θεωρείται η 1η ημέρα.

Ποιοι κανόνες και ώρες ισχύουν για την απαγόρευση της νυκτερινής κατανάλωσης αλκοόλ

Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής επίπτωσης των 35, τότε σε ολόκληρη την περιοχή της πρωτεύουσας του Μονάχου για επτά ημέρες:

Από τις 9 μ.μ. έως τις 6 π.μ. της επόμενης ημέρας, δεν θα πωλείται πλέον αλκοόλ. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η εξυπηρέτηση για άμεση κατανάλωση επί τόπου στο εμπόριο τροφοδοσίας και σε εγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Από τις 11 μ.μ. έως τις 6 π.μ. την επόμενη μέρα, δεν καταναλώνεται πλέον αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι χώροι μπαρ στο εμπόριο τροφοδοσίας και οι εγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Αυτό σημαίνει: Μπορείτε ακόμα να πιείτε μπύρα ή κρασί το βράδυ στο σπίτι, στον κήπο μπύρας ή σε ανοιχτά μπαρ, αλλά όχι σε δημόσιους χώρους και δρόμους.

Ποια πρόστιμα υπάρχουν για παραβίαση της απαγόρευσης αλκοόλ;

– Το πρόστιμο για μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους μετά τις 11 μ.μ. είναι τουλάχιστον 150 ευρώ.
– Όποιος, ως πωλητής, παραβιάζει την απαγόρευση πώλησης μετά τις 21:00, θα διώκεται με πρόστιμο τουλάχιστον 500 ευρώ.
– Ανάλογα με την κατάσταση και τη συμπεριφορά, καθώς και σε περίπτωση επανάληψης, το πρόστιμο μπορεί να είναι υψηλότερο.

Ποιος ελέγχει την απαγόρευση οινοπνεύματος σε δημόσιους χώρους;

Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή μέτρων προστασίας από μολύνσεις σε δημόσιους χώρους. Είναι δυνατή η ανάθεση ελέγχου της δημοτικής υπηρεσίας (KAD) της πρωτεύουσας, καθώς πραγματοποιούνται ήδη περιστασιακά στη Gärtnerplatz. Η περιφερειακή επιθεώρηση και η εμπορική αρχή της πόλης εξετάζουν την πώληση ως μέρος της συνήθους επιτόπιας υπηρεσίας τους.

Γιατί τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση οινοπνεύματος;

Σύμφωνα με μια μολυσματική εκτίμηση του δημοτικού τμήματος για την υγεία και το περιβάλλον, το μέτρο απαγόρευσης του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι απαραίτητο για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού.

Η μέση ηλικία των μολυσμένων ατόμων και των επαφών τους στο Μόναχο μειώθηκε από 61 σε 32 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας.

Ειδικότερα, οι νέοι συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους για να καταναλώνουν αλκοόλ μαζί. Τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρξαν αυξανόμενες παραβιάσεις της απαγόρευσης συγκεντρώσεων και εορτασμών. Υπό την επίδραση του αλκοόλ το όριο αναστολής μειώνεται, οι κανόνες απόστασης και υγιεινής τηρούνται ελάχιστα ή καθόλου.

Ο στόχος είναι να περιοριστεί μια περαιτέρω αύξηση των μολύνσεων στο Μόναχο για την προστασία του πληθυσμού και, συνεπώς, να αποφευχθούν περαιτέρω μέτρα, όπως περιορισμοί εξόδου ή κλείσιμο σχολείων, στο μέτρο του δυνατού.

Οι κοινοβουλευτικές ομάδες στο Δημαρχείο του Μονάχου ενέκριναν την πρόταση της στρογγυλής τραπέζης που συγκλήθηκε από τον δήμαρχο με μεγάλη πλειοψηφία. Το γενικό διάταγμα εκδόθηκε σε συντονισμό με το υπουργείο Υγείας και Φροντίδας της Βαυαρίας.