Η αν. Συντονίστρια Μπέση Σπυριδούλα, ΜΔΕ ανακοίνωσε: Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Schulamt εκπαιδευτικοί και μαθητές των ελληνικών Δημοτικών και Γυμνασίων του Μονάχου μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν τεστ Κορωνοϊού μετά από σχετική δήλωσή τους στο σχολείο το αργότερο έως και 18/09/2020. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθύνεστε στη Διεύθυνση και στη Γραμματεία των σχολείων.