Αυστηρά πρόστιμα θα καλούνται να πληρώσουν οι οδηγοί που υποπίπτουν σε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

Τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την οδική ασφάλεια παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ).

Ο αναθεωρημένος ΚΟΚ, τον οποίο αναμένεται σύντομα να παρουσιάσει το υπουργείο ΥΠΟΜΕ θα περιλαμβάνει την αναμενόμενη κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανά βαθμό επικινδυνότητας με έμφαση στις πλέον σοβαρές. 

Το νέο point system θα αποτελεί μέρος του ευρύτερου μηχανισμού αντιμετώπισης των παραβατών οδηγών, με διαδικασίες επαναξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης, εναλλακτικές μορφές κυρώσεων: υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων οδήγησης κ.λπ). Η χώρα μας παρά τη σημαντική μείωση στους θανάτους κατά 45% από τροχαία τα τελευταία χρόνια, το 2019 είχε 699 νεκρούς. Οι βελτιωμένες επιδόσεις είναι κυρίως λόγω της λειτουργίας των νέων υπεραστικών αυτοκινητόδρομων μιας και σε αυτούς τους άξονες οι θάνατοι που καταγράφονται έχουν μειωθεί γεωμετρικά. 

Παράλληλα ζήτημα χρόνου είναι και η βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM. Σημαντική παρέμβαση είναι και η μείωση της μέσης ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές, την οποία θα θεσμοθετήσει το υπουργείο.

 Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποπληρωμή των προστίμων που καταλογίζονται και για το σκοπό αυτό ο παραβάτης που δεν καταβάλει το πρόστιμο εμπροθέσμως, θα το βλέπει να βεβαιώνεται στο TAXIS. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030, τους βασικούς άξονες του οποίου παρουσίασε ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης μιλώντας για το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ΗΟRΙΖΟΝ 2020 «SAFE STRIP – Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive». Πρόκειται για μια ελληνική ευρεσιτεχνία, η οποία μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δυναμικές πληροφορίες που αφορούν στον δρόμο, τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα οχήματα, μέσω εφαρμογής. Η πατέντα θα παρέχει πληροφορίες για τα δεδομένα κυκλοφορίας στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή απευθείας στο όχημα όταν υπάρχει η ανάλογη τεχνολογία.

Όπως σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης, το Στρατηγικό Σχέδιο θα περιλαμβάνει μέτρα / δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο από όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των νεκρών, αλλά και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%, με έτος αναφοράς το 2020. 

Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγεται και η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν: 

-Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ ανά βαθμό επικινδυνότητας με έμφαση στις παραβάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

-Τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος. 

-Τη μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις κατοικημένες περιοχές. 

-Την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών οχημάτων όπως αυτό της μικροκινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα ρυθμιστεί η ασφαλής κυκλοφορία για τα πατίνια, τα αυτοπροωθούμενα οχήματα τύπου Segway ή τα ηλεκτρικά ποδήλατα. 

-Την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους για χρήστες ποδηλάτου ηλικίας έως 12 ετών.

Επιπλέον στον νέο ΚΟΚ θα οριστεί ξεκάθαρα ότι η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (με κάμερες, ραντάρ) θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος. 

Πληρωμές μέσω e-banking 

Οπως έχει ηδη προαναγγελθεί, η βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ επίσης με ηλεκτρονικά μέσα θα ενημερώνεται γι΄αυτήν και ο παραβάτης – οδηγός κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρών, όπως για παράδειγμα στην παράβαση παράνομης στάθμευσης, την υπερβολική ταχύτητα, κλπ.

Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM. 

Ο κ. Κεφαλογιάννης μάλιστα εξήγγειλε ότι θα εγκαθιδρυθεί μηχανισμός ώστε τα χρήματα που καταβάλλονται για αποπληρωμή προστίμων του ΚΟΚ να επενδύονται σε έργα ενίσχυσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας, στον ίδιο δήμο μέσω ενός Ταμείου Οδικής Ασφάλειας.  

Αντίστοιχη μέθοδος θα ακολουθηθεί και για την αναβάθμιση του λεγόμενου point system. Το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με το Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει ηλεκτρονικές διαδικασίες ελέγχου των παραβάσεων του ΚΟΚ και της οδικής συμπεριφοράς των καθ΄ έξιν παραβατών οδηγών.

Τα βασικά σημεία της παρέμβασης περιλαμβάνουν: 

-Τη δυνατότητα online ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο point system.

-Εξοπλισμό των υπηρεσιών τροχονομικού ελέγχου με συσκευές για την επί τόπου παρακολούθηση της υποτροπής των οδηγών. 

-Δημιουργία εθνικού μητρώου οδηγών/παραβατών

 -Εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού / πόρων μέσω διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι ο παραβάτης να γνωρίζει ότι οι πόντοι θα καταγράφονται μέσα σε εύλογο χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή θα επιτρέπεται η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για τις παραβάσεις και τους πόντους που έχουν στο point system.