Η Κομισιόν ενέκρινε την τροποποίηση προγραμμάτων, ύψους 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία, μέσω χρηματοδότησης ενεργειών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.  

Περίπου 90.000 επιχειρήσεις αναμένεται να υποστηριχθούν μέσα από αυτά τα προγράμματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν. Τα 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ των ευρωπαϊκών κονδυλίων- που μαζί με την εθνική συνεισφορά θα επιτρέψουν συνολικές επενδύσεις άνω των 1,5 δισ.- θα χρηματοδοτήσουν μέτρα υπέρ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία», σημειώνει η Κομισιόν.  

Από τα 1,14 δις. ευρώ που είναι διαθέσιμα, περίπου τα 600 εκατομμύρια θα εκταμιευθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων και τα υπόλοιπα με τη μορφή επιστρεπτέας βοήθειας, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση της Κομισιόν. Η έγκριση των κονδυλίων προκύπτει από την τροποποίηση δεκατριών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Τέλος, η ανακοίνωση σημειώνει ότι η Ελλάδα θέσπισε ταχύτατα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης και από τον Απρίλιο έχει θεσπίσει τέσσερα σχέδια στήριξης επιχειρήσεων: εγγυήσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Εγγυήσεων για δάνεια κεφαλαίων κίνησης, επιδότηση επιτοκίου για υπάρχοντα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιδότηση επιτοκίου για νέα δάνεια κεφαλαίων κίνησης κι ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών υπό μορφή επιχορηγήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Με πληροφορίες από ΑΠΕ