Κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει έκτακτα μέτρα για την πύλη εισόδου στον Προμαχώνα, με στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην Ελλάδα.   

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Τετάρτης, 15/7, μέχρι και τις 29/7 και από αυτά εξαιρούνται οι Έλληνες πολίτες.  

Η είσοδος στην ελληνική επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα θα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα έχουν διαγνωσθεί αρνητικά σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με τη μέθοδο PCR.  

Η εξέταση θα πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.  

Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.  

Παράλληλα, όσοι θέλουν να περάσουν τα σύνορα θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία θα επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.