Το Eurogroup αποφάσισε να δοθεί στην Ελλάδα η τρίτη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, ύψους 748 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται δύο αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Το «πράσινο φως» δόθηκε με βάση την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπίστωνε ότι η Ελλάδα έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει.

Η δόση των 748 εκατ. ευρώ αφορά τη μεταφορά των κερδών που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα και την άρση της προσαύξησης του περιθωρίου επιτοκίου που είχε αποφασισθεί για ορισμένα δάνεια που είχε πάρει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).