Ένας στους 3 Έλληνες δεν ανησυχεί για την πανδημία του κορωνοϊού – Το 83% συμφωνεί με τα μέτρα της κυβέρνησης.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία μιας έρευνας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους Έλληνες την περίοδο μετά την καραντίνα. Ένας στους 3 Έλληνες δεν ανησυχεί για την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ το 83% συμφωνεί με τα μέτρα της κυβέρνησης. Παράλληλα, το 61% των γιατρών έχει απώλεια εισοδήματος άνω του 25%, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που διενήργησε η εταιρία ALCO για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η ανησυχία για τον κορωνοϊό στην ελληνική κοινωνία έχει μειωθεί καθώς 1 στους 3 ανησυχεί πλέον λίγο ή καθόλου. Η γνώση των απαραίτητων μέτρων προστασίας είναι καθολική αλλά το 44% εφαρμόζει τα μέτρα αρκετά, ενώ το 8% λίγο.

Η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είναι αυτά που πρέπει και το 25% πιστεύει ότι ήταν αυστηρότερα απ‘ όσο έπρεπε, ενώ το 15% εκτιμά ότι η άρση των μέτρων εξελίσσεται πιο αργά. Η αντίληψη για τους ιατρούς και για το σύστημα δημόσιας υγείας βελτιώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, για τους ιατρούς, το σχετικό ποσοστό φτάνει το 61%.

Η στάση του ιατρικού κόσμου

Οι περισσότεροι γιατροί συμφωνούν απολύτως με τα μέτρα της Πολιτείας (83%), αλλά και με το ρυθμό άρσης τους (72%). Συνολικά, οι γιατροί εκτιμούν ότι το σύστημα Δημόσιας Υγείας ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας (92%, 47% πλήρως και 45% αρκετά). Το 61% εκτιμά ότι η μείωση υπερβαίνει το 25%, ενώ ένα πρόσθετο 18% εκτιμά ότι ή μείωση κυμαίνεται μεταξύ 11% και 25%.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο σε 1.000 άτομα από όλη την Ελλάδα και σε 400 ιατρούς μέλη του ΙΣΑ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.