Με κοινό στόχο τον στενότερο συντονισμό της προσέγγισης μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων, 11 ΥΠΕΞ συνυπογράφουν κοινή διακήρυξη για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, τον τουρισμό και τις μεταφορές.  

Σε τηλεδιάσκεψη που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Μάλτας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας συζήτησαν τον συντονισμό της προσέγγισής τους προς την κατεύθυνση αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας και μετακίνησης εντός της ΕΕ, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της.  

Αυτό όπως διευκρινίζουν στην διακήρυξή τους αφορά σε μετακινήσεις για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς ή απλώς ιδιωτικούς λόγους, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.  

Η διακήρυξη των 11 ΥΠΕΞ αναφέρει συγκεκριμένα:  

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας, πραγματοποιήσαμε σήμερα, 18 Μαΐου 2020, τηλεδιάσκεψη προκειμένου να συζητήσουμε τον συντονισμό της προσέγγισής μας προς την κατεύθυνση αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας και μετακίνησης εντός της ΕΕ, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της.  

Η ελεύθερη κυκλοφορία και μετακίνηση σε όλη την Ευρώπη αποτελεί θεμελιώδες τμήμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.   Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε την ελεύθερη μετακίνηση όλων των πολιτών, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς ή απλώς για ιδιωτικούς λόγους, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρίσης.  

Ωστόσο, εν μέσω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει κάτι περισσότερο από αυτό: την ελευθερία ασφαλούς μετακίνησης εντός της ΕΕ!

Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 13η Μαΐου 2020 στις ανακοινώσεις της σχετικά με τον Τουρισμό και τις Μεταφορές για το 2020 και τα επόμενα έτη, μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελευθερίας μετακίνησης και της άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τη σταδιακή επανεκκίνηση των τουριστικών υπηρεσιών και της συνδεσιμότητας και για την εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων στις δομές φιλοξενίας.  

Οι εν λόγω κατευθυντήρες γραμμές συνιστούν μια σημαντική βάση συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων προκειμένου να συμφωνηθούν τα κριτήρια και τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων βημάτων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε επί των κατωτέρω αρχών:

– Πιστεύουμε ότι μια προσέγγιση σταδιακών βημάτων, συντονισμένη και πεσυμφωνημένη μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη μιας σταδιακής ομαλοποίησης των διασυνοριακών μετακινήσεων.   – Η διερεύνηση τρόπων που θα επιτρέψουν τις μετακινήσεις με ταυτόχρονη αποφυγή του κινδύνου μια ανεξέλεγκτης αύξησης των λοιμώξεων θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο.  

– Θα είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μας θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρώπης αλλά και ότι θα μπορούν να επιστρέφουν με ασφάλεια στις χώρες τους.  

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουμε στενό συντονισμό αναφορικά με τις συνθήκες άρσης των κανόνων περιορισμού και της καραντίνας καθώς και αναφορικά με την αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι εξίσου σημαντικό να εργαστούμε επί της διαμόρφωσης μιας κοινής αντίληψης επί των υγειονομικών κανόνων και διαδικασιών.  

– Πιστεύουμε ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας των διασυνοριακών μετακινήσεων μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά, υπό την προϋπόθεση ότι οι τρέχουσες θετικές τάσεις θα συνεχίσουν να οδηγούν σε συγκρίσιμες επιδημιολογικές καταστάσεις στις χώρες προέλευσης και προορισμού.  

Το άνοιγμα των διασυνοριακών διελεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης όσων εργάζονται διασυνοριακά, απαιτεί ειδική προσοχή.  

Καλούμε τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους σχετιζόμενους ιδιωτικούς φορείς να λάβουν τις ερχόμενες εβδομάδες τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης προκειμένου να προστατέψουν τους ταξιδιώτες μόλις αποκατασταθεί η ελευθερία κυκλοφορίας και μετακίνησης.  

Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ανάκτηση της δημόσιας εμπιστοσύνης στις ασφαλείς μετακινήσεις. Προτρέπουμε επίσης τους πολίτες μας να συνεχίσουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις υγειονομικές πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή τους από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.  

Αν και σήμερα η κατάσταση σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να διαφέρει από χώρα σε χώρα, κοινός μας στόχος είναι ο όσο το δυνατόν στενότερος συντονισμός της προσέγγισης μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η ασφαλής μετακίνηση στο εγγύς μέλλον.