Η εντεταλμένη υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για θέματα μετανάστευσης, προσφύγων και ένταξης, προέβη σε δημοσίευση ενός οδηγού, με σκοπό να προσφέρει στους Έλληνες της Γερμανίας συμβουλές συμπεριφοράς, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δίκαιο αλλά και ταξιδιωτικές οδηγίες.

Ο οδηγός παρατίθεται παρακάτω: