Σε πλήρη ετοιμότητα έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες για άμεση και καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.   

Πληροφορίες θέλουν τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει το μέτρο, ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Κλιμάκια της κυβέρνησης βρίσκονται σε συνεχείς συσκέψεις από τις πρωινές ώρες με «ασκήσεις επί χάρτου» για τα σχέδια και τις διαφορετικές εκδοχές στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες η ελληνική αστυνομία λαμβάνει σχετικές οδηγίες, καθώς στελέχη των σωμάτων ασφαλείας είναι σε επαφή με κυβερνητικούς παράγοντες.   

Έξοδος από το σπίτι με SMS  

Μεταξύ των προτεινόμενων λύσεων είναι η χρήση SMS με τη βοήθεια της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας, ώστε να διευκολύνονται οι απαραίτητες μετακινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν εφαρμοστεί αυτό σύστημα, οι πολίτες θα δηλώνουν με SMS σε συγκεκριμένο αριθμό τον προορισμό τους. Το σύστημα θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιλογές – εργασία, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο κ.α. – τις οποίες θα επιλέγει ο πολίτης.   Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο αριθμός θα είναι ο 13030 στον οποίο ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει το όνομά του και τον σκοπό μετακίνησης. Το σύστημα, το οποίο έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δίνει στον αιτούμενο έναν κωδικό, με τον οποίο θα μπορεί να κινείται.   

Εν τω μεταξύ, όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό, μπαίνουν ήδη σε υποχρεωτική καραντίνα δηλώνοντας την διεύθυνση διαμονής τους, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από τις αρχές. Ωστόσο υπάρχουν ήδη σκέψεις να μπαίνουν σε ελεγχόμενη καραντίνα σε ξενοδοχεία.   Άλλωστε δεν έχει αποκλειστεί ούτε το ενδεχόμενο πλήρους αναστολής των πτήσεων από και προς Ελλάδα, καθώς και των πτήσεων εσωτερικού που δεν θεωρούνται απολύτως απαραίτητες για την αλυσίδα τροφοδοσίας. Μεταξύ άλλων, αποφερεύτηκε ο απόπλους των σκαφών αναψυχής από όλα τα λιμάνια της χώρας και μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών διατηρούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν με πλοία σε αυτούς τους προορισμούς.  

Σε κάποιες περιοχές, όπως η Βάρκιζα, το Καβούρι και το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία έχει απαγορευτεί με απόφαση των τοπικών αρχών.   Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου αναφέρονται τα εξής:  

Άρθρο 68ο: Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  

1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.  

2. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  

3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.  

Άρθρο 69ο: Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις

1. Η περ. α. της παρ. 1 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α‘ και β‘ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α‘ 133)».

2. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».