Νέα σημαντική συμφωνία με τον Γερμανικό Στρατό υπέγραψη η εταιρεία επίπλων Δρομέας. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της χθες Δευτέρα υπεγράφη μεταξύ του Γερμανικού Στρατού και της εταιρίας «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α. ΔΡΟΜΕΑΣ», μετά από διαγωνιστική διαδικασία, σύμβαση διαρκείας 2+1+1 έτη για την παραγωγή 60.000 ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων γραφείων, προϋπολογισμού15 εκατ. ευρώ.

Η νέα αυτή σύμβαση είναι επιπρόσθετη των 5 εκατ. ευρώ, σύμβαση διαρκείας 4 μηνών για την παραγωγή ειδικών ερμαρίων, που υπεγράφη στις αρχές Νοεμβρίου 2019.

Η έναρξη των παραδόσεων και των δύο συμβάσεων θα ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου του 2020. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της οι τεχνικές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα Ε.Ν. για την εργονομία, την ασφάλεια, την αντοχή, τις απαιτήσεις των Γερμανικών GS και κατά την παραγωγή τους εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO για την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια τα οποία εφαρμόζει η εταιρεία.