Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς – Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή στιγμή

Τι γίνεται κάτω από το νερό;

817

Η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι από μόνη της ένα εντυπωσιακό θέαμα. Τι  γίνεται όμως κάτω από το νερό, εκεί που το μάτι του θεατή δεν έχει πρόσβαση; Εκεί είναι οι φωτογράφοι, που μας δίνουν μοναδικά κλικ.

Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
MADDIE MEYER VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
MADDIE MEYER VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
CLIVE ROSE VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
MADDIE MEYER VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
FRANCOIS-XAVIER MARIT VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
MADDIE MEYER VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
CLIVE ROSE VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
MARTIN BUREAU VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
RICHARD HEATHCOTE VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
ED JONES VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
MARTIN BUREAU VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
IAN RUTHERFORD – PA IMAGES VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
AL BELLO VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
AL BELLO VIA GETTY IMAGES
Η συγχρονισμένη κολύμβηση αλλιώς - Όταν το κλικ γίνεται στην σωστή
AL BELLO VIA GETTY IMAGES

ΠηγήInsider / huffingtonpost.gr