Στη Γερμανία σήμερα 6,2 εκατομμύρια πολίτες δεν μπορούν να γράψουν και να μιλήσουν σωστά Γερμανικά. Ενδιαφέρον έχει ότι για τους μισούς εξ αυτών, δηλαδή για το 62,6%, μητρική γλώσσα είναι τα Γερμανικά. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του γερμανικού υπουργείου Παιδείας. Η έρευνα που φέρει τον τίτλο «LEO 2018 – Ζώντας με μερικό αναλφαβητισμό» παρουσιάζεται σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 47,4% των ερωτηθέντων έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο και διαφορετική μητρική γλώσσα από τη Γερμανική. Από αυτά τα 2,9 εκατομμύρια άτομα, σχεδόν το 78% δήλωσε ότι είναι σε θέση να συντάξει και να διαβάσει κείμενα στην εκάστοτε μητρική γλώσσα.

Φαίνεται πάντως ότι στη γενική εικόνα υπάρχει μείωση των μερικώς αναλφάβητων στη Γερμανία σε σχέση με το 2011. Τότε ο αριθμός τους ανερχόταν σε 7,5 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν περισσότεροι κατά 1,3 εκατομ. σε σχέση με σήμερα. Σε αυτή την  κατηγορία εμπίπτουν όσοι είναι μεν σε θέση να συντάξουν μεμονωμένες προτάσεις, αλλά όχι να κατανοήσουν σύνθετα κείμενα, ακόμη και σύντομα.

Μερικώς αναλφάβητοι με θέση εργασίας

Analphabetismus
Πάνω από το 52% των ερωτηθέντων είχαν τα γερμανικά ως μητρική γλώσσα. Σχεδόν το 47% έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο

Από την πλευρά της η υπ. Παιδείας Άνια Κάρλιτσεκ (CDU) χαρακτήρισε τη μείωση των μερικώς αναλφάβητων στη Γερμανία ως «επιτυχία» του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, ωστόσο τόνισε ότι η πολιτική και η κοινωνία δεν πρέπει να επαναπαυθούν. Παράλληλα, όπως είπε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το 62,3% των μερικώς αναλφάβητων απασχολούνται σε κάποια θέση εργασίας, παρά τις δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Ένας στους πέντε επίσης δεν έχει σχολικό απολυτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2018 συμμετείχαν περίπου 7200 Γερμανοί ενήλικες ηλικίας από 18 μέχρι 64 ετών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μιλήσουν Γερμανικά σε ειδική συνέντευξη που διήρκεσε περίπου μία ωρα.

Spiegel Online

Επιμέλεια Δήμητρα Κυρανούδη
Πηγή DW